2023. december 10. vasárnap
Kapcsolat |  Térkép oldal |  Keresd
Kezdőlap » Vassula » Ki Vassula?
Néhány életrajzi adat

Vassula Ryden Egyiptomban született ortodox görög keresztény családban. Isten 1985-ben jelentette ki magát neki, amikor éppen Bangladesh fővárosában élt. Rendkívül különleges módon - Vassula kezét közvetlenül vezetve - üzeneteket kezdett leíratni vele az egész emberiség számára, mintegy emlékeztetőül Igéjére. Ezekben a mi időnknek szóló üzenetekben Isten megtérésre, kiengesztelodésre, megbékélésre és egységre hív minket.

Felkészítésének kezdetén Vassula teljesen össze volt zavarodva, és félt, hogy esetleg megtévesztés áldozatául esett. Ez a bizonytalanság nagy keresztet jelentett számára, mivel soha életében nem hallott még arról, hogy Isten ma is kinyilvánítja magát embereknek. Ezért aztán félelmében szabadulni próbált ettol a megtapasztalástól, de ahelyett, hogy az eltunt volna életébol, inkább elmélyült, Isten egyre intenzívebben közeledett hozzá. A szent párbeszéd elorehaladtával Vassula szemmel láthatóan növekedett hitben, Isten ismeretében és szeretetében. Csökkent bizonytalansága, és egyre otthonosabban mozgott e szokatlan szerepben, és így isteni látogatója egyre teljesebb kinyilatkoztatásokat tudott közölni vele.

Az üzeneteket áthatja Jézus isteni szeretete. Mint volegény szól hozzánk, a misztikában jellemzo módon. Közléseibol csak úgy ragyog, árad ránk Krisztus kimondhatatlan szeretete. Az a tény, hogy bár Vassula sohasem kapott semmiféle tanítást a katekézisrol, nem is beszélve teológiai fogalmakról, mégis hiba nélkül ír bonyolult lelki dolgokról, már önmagában is eroteljes bizonyíték az üzenetek hitelessége mellett.

1988 óta Vassulát 76 országba hívták meg, és több mint 932 találkozót tartott. Fáradozásáért nem részesül tiszteletdíjban vagy juttatásban. Könyveit eddig 40 nyelvre fordították le. Ezek olyan egyszerü és közvetlen nyelven íródnak, hogy bármely korosztály számára könnyen érthetők. Ugyanakkor tartalmuk olyan gazdag és mély, hogy kiváló teológusokat is arra inspirál, hogy könyveket írjanak az üzenetek lelkiségérol. Isten maga választotta üzenete számára az "Igaz Élet Istenben" címet.

Akárhol tesz Vassula látogatást - Ázsiában, Amerikában, Ausztráliában, Afrikában vagy Európában - emberek sokasága fogadja örömmel minden korosztályból és minden elképzelheto társadalmi rétegbol, keresztények és nem keresztények egyaránt. Tanúságtételét nemcsak világiak hallgatják meg, hanem lelki vezetoik is, valamint a hierarchia is. Más vallásúak, mint például izraeli zsidók, és hirosímai buddhista szerzetesek is meghívták ot, hogy tegyen náluk is tanúságot. A találkozókon részt vevok száma már elérte a 150 ezret, akik között egyes országokban mohamedánok, hinduk, buddhisták és zsidók is voltak.

Három alkalommal kapott meghívást, hogy az egységrol beszéljen az Egyházak Világtanácsa elott Genfben és egyszer Romániában az "Egység és megújulás, konzultáció és a keresztény lelkiség korunkban." nevű találkozón. 1998-ban és 2001-ben az ENSZ new yorki "Béke a világban" szekciója -amely kifejezetten a zsidók és a palesztinok összebékítésén fáradozik - felkérte Vassulát, hogy ismertesse az Úr világbékével kapcsolatos üzenetét. 2001-ben az International Bridgettine Centre of Farfa (Olaszország) más szónokok mellett őt is felkérte, hogy tartson eloadást az "Ökumenizmus és Lelkiség" témakörében.

2002 májusa óta több felekezetközötti találkozóra is meghívták Vassulát. Az elso ilyet Dhakában tartották, melyet egy muszlim imám nyitott meg. Ezután Taipei érseke, Joseph Ti-Kan kérte fel, hogy tartson beszédet nem keresztények számára.

Vassula beszédei, amelyekben Isten mindannyiunkat megbékélésre és egységre hív, egyre ismertebbek és megbecsültebbek már a nem keresztények között is. 2003 februárjában a tiszteletreméltó Suddhananda invitálta meg dhakai kolostorába, ahol a világbékéért tett erofeszítéseiért a Béke Arany kitüntetését kapta. Erre a békedíjra buddhista szerzetesek terjesztették fel, akik nagyra értékelték a felekezetek közötti egyetértésért és a világ minden népe és hitvallása közötti békéért tett erofeszítéseit. A díjat Michael Rozario, Dhaka érseke adta át a dhakai pápai nuncius, Bangladesh különbözo térségeibol jelen lévo muszlim professzorok és a négy világvallás - a keresztények, mohamedánok, buddhisták és hinduk - prominens személyiségei jelenlétében.

A Bibliában írva van, hogy jócselekedetek nélkül a hit halott. Az Igaz Élet Istenben gyümölcsei nem csak a szívek megtérésében mutatkoznak meg, hanem az olvasók jótetteiben is. Szuzanyánk egy látomásban arra kérte Vassulát, hogy ne csak lelki táplálékot nyújtson a szegényeknek.

Ezért létesül azóta egyik Beth Miriam (Mária háza) a másik után, ahol az üzenetek követoi a rájuk bízott nincsteleneknek fizikailag is a gondját viselik. Folyamatban van a szegény gyerekek iskoláztatásának megoldása is ezen intézmények keretei között. Eddig két Beth Miriam létesült a Fülöp-szigeteken, egy-egy Egyiptomban, Bangladeshben és a Szentföldön, három Venezuelában és négy Brazíliában. Továbbá egy árvaház Kenyában és egy Dhakában, ahol 600 budddhista árvát nevelnek. Ha valaki úgy érzi, hogy szeretne segíteni valamilyen módon, vagy csak szeretne többet megtudni ezekrol az intézményekrol, minden információt megtalál internetes oldalunkon.