неделя, 10 декември 2023
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Божественото Откровение приключи със смъртта на последния апостол
"А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко , що съм ви говорил." (Йн 14, 26)

Понякога се твърди - особено в кръгове на Православната църква, - че не е възможно посланията на Истинския в Бога Живот да са автентични, защото Божието откровение към света се изпълни със смъртта на последния ученик, Йоан, автора на Книгата на Откровението.

 
Смята се, че библейската подкрепа за горния възглед се съдържа в Откровението, гл. 22, 18, където се казва: "И аз свидетелствувам всекиму, който слуша пророчествените думи на тая книга: ако някой прибави нещо към тях, нему Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга;"

Отговорът на това възражение e много прост. Да, Божието Откровение приключи със смъртта на Йоан, но Бог продължи да напомня на света и на всички поколения след Йоан Откровението посредством Своите пророци.


(Васула) Господи, съществуват служители, които отказват да чуят или да повярват, че можеш да се появяваш по този начин, чрез мен. Kазват, че Ти, Иисус, си ни дал всичката Истина и че нямат нужда от нищо друго освен от Светата Библия. С други думи, всички тези дела са лъжливи.
(Иисус) Бях казал на всички ви, че Утешителят, Светият Дух, когото Отецът ще изпрати в Името Ми, ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, каквото ви бях казал; не ви давам никаквa новa теория, припомням ви само Истината и възвръщам в пълната Истина онези, които се бяха заблудили;

Аз, Господ, ще продължа да ви подтиквам с Напомняния и Светият Ми Дух, Утешителят, ще се намира винаги всред вас като Напомняне на Словото Ми; затова не се изненадвайте, когато Светият Ми Дух ви говори; тези напомняния се дават от Благодатта Ми, за да ви върнат при Мен и да ви припомнят Моите Пътища;

Католическата Църква е признала за Светии мнозина, които твърдят, че приемат послания от Бога и предават на други словата Му: напр. Света Катерина от Сиена, Света Бригита от Швеция и Света Фаустина. На Англиканската Църква принадлежи Юлиана от Норуиц получила редица видения от Бога през 1372 г.

Така, Християнската Църква приема, че Бог не е спрял да ни говори след написването на Книгата на Откровението, а продължава да ни говори посредством Своите Пророци до днес, за да ни покаже отново истините на Писанието. И това прави и чрез Васула Риден.

(Васула) Господи, онези, които отричат всички лични откровения, представят аргумента, че единственото Истинско Откровение е Светата Библия. Това всички го знаем, но какво казваш Ти, Господи мой?
(Иисус) Светата Библия е действително Истината, Истинското Откровение, но Аз не престанах да съществувам; виж, Аз съм Словото и Духът Ми е деен; Утешителят Ми е с всички вас, Духът на Истината, когото мнозина са склонни да забравят или да пренебрегват, тъй като всичко, каквото ви казва Духът е взето от това, което е Мое; Той е Напомнянето на Словото Ми, Вдъхновението на разума ви; ето защо, дете Мое, непрекъснато ви напомням същите Истини; разберете съображенията, поради които постоянно ви подтиквам чрез Напомнянето; приемете Светия Ми Дух на Истината; идвам да ви напомня Словото Си, идвам да ви приканя към покаяние, преди да дойде Денят Ми;
Статии върху същата тема :