неделя, 2 април 2023
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Божественото Откровение приключи със смъртта на последния апостол
Значение на появяванията (От. Рене Лорантен)

Ето откъс от много интересен текст от превъзходното въведение на отец Рене Лорантен към своя “Речник на “появяванията” на Дева Мария” (предговор от Кардинал Етчегари). Той ни показва с голяма яснота и винаги добре основаващо се на Писанието, както и на магистериума на Църквата, че появяванията имат наистина голямо значение било на църковно, социално или научно ниво.

1. В живота на Църквата

Въпреки тези недооценявания, появяванията имат наистина голямо значение, в Църквата, на много нива и в много отношения.

1) Библията е изтъкана от появявания и видения, както напомнихме в началото на това въведение. Те са дори нейната рамка. Новият Завет започва с появяването на ангел пред свещеника Захария (Лк 1, 5-23), посланието на ангел Гавриил към Дева Мария (Лк 1, 25-38) и това на един ангел към пастирите на Рождеството ( Лк 2, 8-19). Преображението на Христос е съпроводено от появата на Моисей и на Илия (Мт 17, 3); един ангел идва да подпомогне Иисус в неговата агония (Лк 22, 43).

Джото - Вътрешната Базилика (Асизи)

JPEG - 31.2 KB
Giotto - Basilica inferiore (Assisi)

Освен това, въпреки нормативното недооценяване на появяванията, визуалните прояви на възкръсналия Христос пред неговите апостоли (въпреки че са така подобни на другите, от гледна точка феноменологични и психологични) са необходими за самия фундамент на вярата, според апостол Павел (1Кор 15, 1-53). Човек би могъл да се запита дали няма известно “форсиране”, или нелогичност между систематичното недооценяване на настоящите появявания и догматичното преоценяване на тези на възкръсналия Христос (за които апостолите се усъмниха: Лк 24, 11 и Mк 16, 11; Лк 24, 16,37-38; Йн 20, 25-28; Mт 28, 17; Йн 21, 5; Деян 20; Mкc 16, 14. Цитираме тези стихове по хронологичния ред на редуващите се съмнения, от сутринта на Пасха до Възнесението) – като не се пренебрегва тяхната разлика.

Появяванията на Христос очертават също така историята на ранната Църква от Стефан (Деян 7, 56) до Петър, Павел и другите, според Деянията на Апостолите.

Карл Ранер
Ив Конгар

JPEG - 22 KB
Karl Rahner
JPEG - 14.2 KB
Yves Congar

Отците Ранер и Конгар реагираха срещу едностранното недооценяване от страна на класическото богословие. Появяванията на Пасха имат със сигурност основна функция, от феноменологична и психологическа гледна точка, те са представени със същите крехки характерни черти: сетивно възприятие, изненадващо. Понякога се поддават на съмнението на апостолите, настоява Евангелието, поради човешката слабост.

2) Появяванията на Дева Мария основаха най-големите светилища и поклонения на католическата Църква (с изключение на Рим): Гуаделупа в Мексико (повече от 10 млн поклонници на година), Апаресида в Бразилия, улица Дю Бак, Лурд (5 млн поклонници на година), Фатима, и др.

3) Появяванията продължиха в Църквата, през вековете до днес, с безпрецедентно размножение понастоящем.

4) Още: в модерната епоха (нов факт), много появявания имат пророческо, историческо и културно значение, неоспоримо, трайно и значимо:

Гуаделупа

JPEG - 40.2 KB
Guadalupe
  • Гуаделупа се счита от академичните историци, независими от християнството (Ж. Лафе) за основа за създаването на културата и цивилизацията на метисите от Новия Свят: католическия континент, където пребивават половината от кръстените в римокатолическата Църква.
  • Чудотворният медальон, национално събитие, пази до днес една международна харизматична и мисионерска сила. Повече от един милиард от нейния медальон са били сечени през ХIХ век и много повече през ХХ век.
  • Ла Салет (1846 г.) мобилизира големи умове: Пий IХ подкрепи признаването на това появяване; Лъв ХIII призна и подкрепи Мелани в нейните премеждия и изгнание; много епископи, светии оповестени за блажени или светии днес (Дон Боско, свети Анибал ди Франчя, който взе Мелани като съоснователка) и легион от забележителни автори през ХХ век: Артур Рембо, Леон Блоа, Жак Маритен, Пол Клодел и Луи Масиньон (М. Кортевил и Р. Лорантен, Тайната на Салет, Париж, 2002 г., стр. 123-143).
  • Лурд възстанови приоритета на бедните според Евангелието, докато изборният и граждански капацитет се измерваше според рентите и според изкуствения слоган: “Обогатете се” (Гизо Бернадета Субиру принадлежеше на най-бедното семейство в града; полицаите бяха арестували баща й единствено поради “състоянието на немотията му”, правещо го “предполагаем виновник” за кражбата на брашно от хлебаря Мезонгро (Съдебни процеси, 1856 г.).
  • Фатима пророкува, от 1917 г., разпадането на нововъзникващия комунизъм и края на преследванията. Пий ХII и Йоан Павел II се покориха многократно на това послание. Възложиха на всички епископи да извършат едновременно посвещението поискано от Лукия и поеха други ангажименти без прецедент, като разкриха (наистина чрез трети лица) видението на слънцето в градината на Ватикана (Пий и тайната на Фатима Йоан Павел II).

5) За ясновидците, появяванията и мисията, която получават имат често пъти духовна основаваща стойност, понякога увенчана с тяхнато обявяване за светии. Те са източници на многобройни завръщания при Бога, лечения, институции, светилища: свети Хуан Диего (Мексико, света Катерина Лабуре, света Бернадета, блажените Франциско и Хасинта от Фатима.

Те остават видни в Църквата и в света; имат национално и международно значение. Във Франция, Жана д Арк остава най-широко признатата религиозна личност, от крайната десница до крайната левица, до такава степен, че Националният фронт и Комунистическата партия усърдно се състезаваха за конното й дефилиране по време на едновременните им, почти антагонистични, демонстрирания, на 1 май. Щеше ли да имаме правилна представа за появяванията, ако не се вземаха предвид нейните парадокси?

2. На социално ниво

Появяванията имаха големи въздействия в обществения живот на всички нива. Лурд разграничи трасето на южната мрежа на френските железници. Марксисткото правителство в Югославия коренно се противопостави на появяванията в Меджугорие, но все пак проумя националната полезност, така че да разгледа създаването на летище наблизо.

Лурд остава гейзер на творчество; насърчи в голям мащаб пътуванията на болни от парализа,
поразени от диализа или с белодробни заболявания, слепи, душевно болни, и др., с огромни човешки благодеяния, включително медицински, мобилизирайки всяка година хиляди носачи, медицински сестри, лекари: те плащат своето пътуване, доказвайки своята изтощителна и безплатна всеотдайност, по време на ваканциите си.

3. На научно ниво

Появяванията придобиха научен етикет. Изследването на ясновидците с електроенцефалограма, която започнах в Европа през 1984 г., след това в Северна и Южна Европа, е революция в познанията, които съществуваха за екстаза. Шаркот ( първият лекар, който направи опит за научно експериментирано изследване на този феномен, предизвиквайки прекъсване чрез хипноза при истерично болни (в болницата на Салпетриер, посещавана от Фройд) го определи съответно като истеричен феномен. Много богослови приеха тази диагноза от уважение към “науката”, в пълно незнание за особените християнски стойности, които причиняват тези явления в продължение на хилядолетия. Съгласувани тестове определят днес, че автентичният екстаз не е, от само себе си, патологичен при изследваните ясновидци на най-високо ниво.

Тази нова интерференция между съвременните науки и появяванията приканват да се вземат пред вид по-пълно последните, като човешки феномен, не само медицински, но също така психологически (както в областите на психоанализата, религиозната социология, историята на манталитетите и етнологията).

След като нито един феномен не е изключен от научния преглед, и всички трябва да се изследват в най-голяма възможна степен, не би ли било по-добре да се разреши контрастът между това значение, наистина, на появяванията (на цената на огромна литература) и тяхното недооценяване или маргинализация, която наблюдаваме?

Това поставяне настрана, дължимо на многозначната неяснота на феномена, удостоява едно надвишаване, особено след като радикалната опозиция между идеологиите на Църквата и тези на научността е надвишена.

Науките придобиха своята зрялост, фокусирайки само върху явленията и отказвайки се от идеологиите, като се придържат към изучаването на механизмите като сложна система от взаимоотношения. Това пророкува пословицата на Огюст Конт (1844 г.), поета от Анри Поанкаре до Оливие Коста де Борегард: "Всичко е относително, и това от само себе си е абсолютно."

Конт го каза в чисто релативистки смисъл; но други предпочитат да казват: “Всичко е връзка...”

Когато Коста де Борегард ми произнесе тази пословица, бях впечатлен и му отговорих: “Но това е най-добрата формулировка на Троицата, защото според библейското Откровение, Бог е обич, Той е връзката и тази връзка е абсолютна.”

По отношение на защото и на отнасящото се до съществуването (в процес на научен статус) връзката на върховна обич за човешките и антропологични замисли има своя принцип, своя модел и своя предел в абсолютната обич на Създателя: богословието прогресира и става единно, доколкото, оттам, то осъзнава, че всичко е връзка в тази област. Връзката е ключовото понятие, което вече е направило своето единство и трябва да направи повече, идея разработена в моя Трактат за Троицата.

Това културно събиране на науките и на богословието под аналогична, универсална и трансцедентална концепция на « връзка » приканва не само към помирение между науката и богословието, но като отражение в цялост според същата тази оперативна концепция на « връзка »; е посветена на връзката, за да бъдат поставени появяванията в тази универсална перспектива, в нейните различни нива: научно, богословско и философско. В смисъл, без да се поставя на същия план хетерогенността на методи, умения и нива на размисъл, обсъждани между тези различни дисциплини, макар че Откровението беше от културна гледна точка външен фактор в развитието на философията, и по по-далечен начин, от науките.

Човек не може да избяга от проблема в основата на такова наблюдение: предположенията, които обуславят всяко научно и рационално мислене, особено за виденията.

Статии върху същата тема :