неделя, 2 април 2023
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » Теология » Богословски размисъл
Пророчество и Появявания (Нилс Кристиан Хвид)
Разлики между Пророчество и Появявания

Въпреки че появяванията и традиционното пророчество имат общи характерни точки и напълно оправдано принадлежат към категорията пророчество, между тях съществуват ясни разлики:

1) Докато при пророчеството от типа секретари обикновено са жени или деца и от двата рода, приемници на появявания, с едно единствено изключение, на младата монахиня Катерина Лабуре от rue de Bac в Париж през 19и век.

2) Посланията на пророците от типа секретари са обикновено много големи, където са събрани цели томове с видения и разговори с Иисус и Светиите. Пророчеството от този тип може да стигне до изключително високо ниво на духовност, изразявайки истини за най-сложните области на богословието, за които повечето от пророците не са били отваряли нито една книга по богословие. Посланията произхождащи от появяванията, от друга страна, са обикновено доста кратки, речникът не е особено сложен и съдържат прости подкани да живеем в молитва и да обичаме Бога и ближния си.

3) Виденията при пророците от типа секретари не се ограничават в географско местоположение. Всъщност, много от жените пророци са пътували нашироко, както напр. Бригита Шведска. При появяванията, от друга страна, местонахождението е от голямо значение и обикновено не се променя по време на появяванията. По този начин, географското местоположение, където се осъществяват появяванията става място на появявания - място на поклонение и е исторически доказано, че влияе на живота на църквата дълго време след оттеглянето на ясновидеца.

Световното Значение на Появяванията

Въпреки че посланията на тези появявания са обикновено доста прости, приспособени към детския ума, не само имат отзвук за духовния живот на вярващите, но много появявания съдържат послания и пророчества, които се включват в световния сенарий на човечеството и често се потвърждават по изненадващо конкретен начин. Най-известният пример са появяванията на Фатима. Тук, едно от пророчествата на Дева Мария се фокусира върху потенциалните опасности на Русия, които съвременния свят е отъждествил с комунизма. Посланията на Фатима представляват строги предупреждения на Майката на Иисус, която зове света да се завърне при Бога и при молитвата, предупреждавайки, че светът ще пострада, ако не вземе насериозно под внимание тези нейни увещания:

"Ако се вслушате в призивите ми, Русия ще се завърне при Бога и ще има мир. Ако не, Русия ще разпростре грешките си в целия свят, предизвиквайки войни и преследвания на Църквата. Добрите ще понесат мъчения. Светия Отец ще страда много. Някои нации ще изчезнат." [432]

Това послание е изключителен пример за Християнското пророчество разкриващо бъдещи събития. Предупрежденията за бъдещи наказания не са безусловни и не отразяват по фотографски начин предварително планувано събитие. Както при Стария Завет, пророчествата за предстоящи опасности се дават в повечето случаи при условия:[433] Винаги има “ако”, което прави гъвкави пророческите предсказания и отворени за човешката намеса. Следователно, това, което пророците разкриват е отношението между човешките действия и последствията им за света. По този начин, изпълнението на пророчеството се основава винаги на готовността на вярващите за промяна, молитва и жертва. Изучавайки традицията на Християнското пророчество изяснява, че пророчествата за бъдещите катастрофи не са произволни изобретения на един злонамерен Бог. Напротив, те са бащински предупреждения за последствията
от греховните действия на земните деца съгласно схемата на Стария Завет: това, което идва от земята, ще падне на земята; жънете това, което сте посели.

С това се доближаваме до самото естество на Християнското пророчество. Пророкът дава впечатлението на важен играч в провеждащата се духовна битка между доброто и злото в света.
Въпреки че историята показва, че пророчеството наистина е повлияло развитието на Християнския догмат – например отношението между откровенията на Катерина Лабуре и провъзгласяването на Догмата за Неопетненото Зачатие – главната роля на пророците е да разкриват непознати доктрини. Основните принципи на Християнската вяра са дадени в Светото Писание. Следователно, задачата на пророка е най-вече да води църквата да живее според Евангелието и да я ръководи в бурните води на историята, отбелязвайки опасностите и предупреждавайки вярващите да останат в единение с Бога и с Неговата истина.

Нилс Кристиан Хвид, Християнско пророчество: Следбиблейското Предание,, Университет Оксфорд Прес, 2007 г., стp. 165-167.
Статии върху същата тема :