неделя, 2 април 2023
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Реакцията на Православната Църква
Original Greek text (16.03.2011)

You’ll find here the original Greek text of the delclaration: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1306&tla=gr

Статии върху същата тема :
3.