2023. december 10. vasárnap
Kapcsolat |  Térkép oldal |  Keresd
Kezdőlap » Gyakran feltett kérdések » Az Ortodox Egyház válasza
VASSULA kiközösítése: válasz a HAMIS állításra (Igaz Élet Istenben Alapítvány, Genf).

A Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarchátus a közelmúltban egy – Vassula Rydént és az Igaz Élet Istenben közösséghez tartozó görög ortodox hitűeket elítélő – közleményt tett közzé a honlapján. Mellékelve olvasható az eredeti görög szöveg hitelesített fordítása. Megjegyezzük, hogy a Patriarchátus csupán görögül adta ki a nyilatkozatot, magukra hagyva ezzel a más nyelvűeket.

A Patriarchátus közleményét egyesek félremagyarázták, amikor nyilvánosan azt állították, hogy Vassulát kiközösítették. Az ilyen állítások teljesen valótlanok és nincsenek összhangban a Patriarchátus közleményével, amely nem egy leíró jellegű határozat, illetve nem utal kiközösítésre.

A közlemény Vassulát és az IÉI iránt elkötelezett ortodox híveket az ortodox keresztény dogmák és hit elutasításával vagy megszegésével vádolja. Ez egyenlő az eretnekség vádjával (az ortodox egyház hitének megtagadása vagy az attól való eltérés).
Az eretnekség kezelésének megfelelő eljárási módja világosan le van fektetve a Szent Egyház kánonjogában. A közlemény arra szólítja fel Vassulát és követőit, hogy hagyjanak fel az IÉI üzenetek terjesztésével, és tagadják meg a bennük található tanításokat, hogy így elkerüljék a Szent Kánonok megfelelő szankcióit. Ezen kánonok szerint az eretnekségért járó büntetés a kiközösítés (gyakran anatémának is nevezik), de az egyház kánoni eljárásrendje szerint kiközösítő határozatot csak az Egyházi Bíróság és/vagy a Szent Szinódus előtt lefolytatott hivatalos eljárás után lehet kiadni. A Görög Egyház Törvénykönyvének 44.1 cikkelye értelmében egy ilyen eljáráshoz szükséges egy hivatalos panasztevő, egy védő, illetve tanúk, továbbá biztosítani kell a fellebbezés lehetőségét.

Kizárólag az így lefolytatott eljárás végeztével büntethető a hittől való eltérés bűnténye kiközösítéssel, vagy alkalmanként a szentségekben való részesedés ideiglenes megvonásával.

Vassula Rydén esetében nem folytatták le a kiközösítés hivatalos eljárását az Egyházi Bíróságok vagy a Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarchátus Szent Szinódusa előtt. Ez nem meglepő, ugyanis a Szent Ortodox Egyház, akárcsak a Katolikus Egyház vagy az Anglikán Egyház a kiközösítést végső eszköznek tekinti, amelyet nagyon körültekintően alkalmaznak, és csakis ismételt figyelmeztetéseket és tárgyalásokat követően. A Konstantinápolyi Patriarchátus nem folytatott le ilyen jellegű tárgyalást Vassuával. Vassula már levélben kérte személyesen a Pátriárkát, hogy kezdjen hivatalos párbeszédet vele és teológusaival. Kérése jelenleg a Pátriátka előtt van.

Ameddig a megfelelő jogi eljárást nem folytatta le az Egyház, addig teljesen valótlan azt állítani vagy arra utalni, hogy Vassulát kiközösítette a Szent Ortodox Egyház, és káros is őrá, illetve az IÉI görög ortodox hitű tagjaira nézve.

Jelen nyilatkozatot az Igaz Élet Istenben Alapítvány adja ki az eset alapos tanulmányozása után. Célja, hogy megakadályozza a további meggondolatlan megnyilvánulásokat, és elősegítse a már megjelent igaztalan állítások helyreigazítását.

Genf, 2011. május

Cikkek ugyanehhez a témához :
1. Az Ökumenikus Patriarchátus közleménye