неделя, 2 април 2023
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Не съществува нужда от посланията на Истинския в Бога Живот
Няма нищо ново в посланията на Истинския в Бога Живот и всичко е вече в Библията

На това възражение относно автентичността на посланията на Истинския в Бога Живот многократно е даден отговор. И се формулира по следния начин: “Ако няма нищо ново в посланията на Истинския в Бога Живот, и всичко, за което говорят се намира вече в Библията, защо тогава Бог ги дава? Вече ни е казал всичко, от което имаме нужда в Библията. Когато пожелаем да видим какво казва Бога, можем просто да потърсим в нея."

Отговорът на това възражение е, че, ако четяхме всички Библията, тогава може би наистина нямаше да съществува нужда от посланията на Истинския в Бога Живот. Но повечето от нас не четат Библията. Така, Бог трябва да намери друг начин да се приближи до нас и да ни повика обратно в Неговите пътища. Прави го посредством Своите пророци и мистици, които зоват всяко поколение към покаяние, завръщане при Бога и прочит на Божието Слово.

Можем да сравним нашето поколение с дете, което е отишло с баща си на пикник до ръба на една пропаст. Бащата предупреждава детето да не се доближава до ръба на пропастта. И съществуват много предупредителни знаци показващи на детето, че е опасно да се доближава до пропастта. Но то, пренебрегвайки предупреждението на баща си и предупреждаващите за опасност знаци, продължава да играе много близо до ръба на пропастта и искува да падне от скалата. Възможно ли е един баща, който обича детето си и вижда всичко това, да каже “Е добре, беше получил всички необходими предупреждения, ако падне в пропастта, това е негов проблем.” Разбира се, че не, той ще повика детето си отново и отново, казвайки му да не върши глупости и да се отдалечи от ръба. Това е, което прави Бог в посланията на Истинския в Бога Живот.

"Боже мой, четох някъде, че причината, поради която Църквата с неохотност приема личните откровения, е, защото всичко, каквото трябва да научим вече се намира в Библията, затова не приемат никакво ново откровение. Имам пред вид не ново като тема, а ново извън Библията. Излизайки вън от това, се страхуват, смятайки, че новото или личното откровение може да подведе в заблуда

Васула, гледайки сътворението Си готово да падне в бездната на врага Ми, ще остана ли безучастен наблюдател на падението им, без да пожелая да изтичам и да ги спася? спомняш ли си, когато излекувах болния от водянка през един съботен ден? какво попитах Фарисеите?

Господи, трябва да погледна в Библията.

донеси тогава Словото Ми;

(Донесох го, и видях в Лука 14:1-6.)

да, дъще, попитах “против Закона ли е или не да бъде лекуван човек в събота?” не отговориха; казах: “кой от вас тук, ако падне синът му или волът му в кладенеца в събота, няма да го извади без колебание?” не можаха и до днес да дадат отговор;
днес питам онези, които отричат това откровение: “против Закона Ми ли е в епохата ви да спася сътворението Си от падението с днешните Си Провиденчески Дела?” Васула, Аз съм Иисус и Иисус означава Спасител;"
(2 януари 1988)

Статии върху същата тема :