вторник, 26 май 2020
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » Васула » Някои Послания
БУНТЪТ ВЕЧЕ ДЕЙСТВУВА

мир на теб;

дете Мое, трябва да научиш децата Ми на всичко, каквото ти дадох; не се страхувай, защото се намирам пред теб и съм твоят Щит; каквото и да опитва дяволът, никой никога няма да застане между теб и Мен; въпреки че Сатаната мобилизира хора, за да те злепостави и въпреки че ги кара да обединят силите си срещу теб, никога не се страхувай; Аз съм Всемогъщият и Очите Ми са свидетели на несправедливостта, която се извършва спрямо теб; любима, ще те потопя в Силата Си и ще дам на всичките Си деца хляб в изобилие;

ще направя усърдието ти за Дома Ми да погълне враговете Ми; ще те направя заплаха за тях; затова, никога не се страхувай, тъй като Вечно Съществуващият е застанал пред теб; благословиите Ми са върху теб и всяка жилка на сърцето ти ще бъде покрита със Смелост, Сила и Мир; така, ще изкупиш по най-съвършения начин за спасението на душите и за обновлението на Дома Ми;

издигни без страх гласа си и пророкувай; пророкувай, дете Мое, за да заличиш злостта от толкова сърца! нека онези, които имат уши да чуят какво казва Духът днес на църквите; нека дойдат всички онези, които изпитват жажда; пиши и кажи следното на свещеническите Ми души:
"тайно, бунтът вече действува; и трябва само да бъде отстранен този, който го въздържа, за да се покаже открито Бунтовникът;"

(2Сол 2, 7)


казвам ви, обичайте Църквата Ми, както Аз я обичам и както Аз пожертвувах Себе Си за Църквата Си, за да я направя напълно свята, така и вие, свещеници Мои, жертвувайте се за Нея, подражавайте Ми;

казвам ви всичко това и зная, че овцете Ми, които Ми принадлежат ще чуят Гласа Ми и няма никога да Ме разочароват; отправям се днес към вас, за да ви кажа от дълбините на Сърцето Си същите горчиви слова, които изрекох на учениците си по време на Последната Си Вечеря: “един от тези, които си поделят масата Ми въстава срещу Мен; казвам ви го сега, преди да стане, така че, когато стане да повярвате, че съм Този, който ви говори днес;”

малки Мои деца, не оставяйте сърцата ви да се вълнуват; доверете Ми се и не се страхувайте; скоро Огнено Кръщение ще бъде изпратено от Отеца да изгори престъпленията на този свят; ще дойде часът, когато хора с власт ще влезнат в Светилището Ми, хора, които не идват от Мен; в действителност, този час е вече тук;

Аз, Иисус Христос, желая да предупредя Своите свещеници, епископи и кардинали, желая да предупредя целия Си Дом за едно голямо премеждие; Църквата Ми се приближава към голямо премеждие; помнете, избрах ви, с освещаващия Си Дух да Ме прославите; избрах ви от самото начало да бъдете солидни колони на Църквата Ми и да живеете с вяра в Истината; избрах ви да си поделите Славата Ми и да храните агнетата Ми;

казвам ви сериозно, че скоро ще бъдете изпитани с огън; молете се и постете, за да не бъдете поставени на изпитание; останете твърди и пазете традициите, които ви бяха научени; покорете се на Моя Папа (1)каквото и да стане. останете му верни и ще ви дам благодатите и силата, от които се нуждаете; желая настоятелно да му останете верни и да се пазите от всеки, който въстава срещу него; най-вече, не се вслушвайте никога в онзи, който го отхвърля; не оставяйте никога обичта ви към него да бъде лишена от искреност;

скоро ще бъдете изправени пред едно мъчение, каквото никога досега не сте срещали; враговете Ми ще се опитат, чрез коварни слова, да ви закупят, лукавият вече действува и Разрухата не е далеч от вас; Папата [1] ще страда много; затова всички ще бъдете гонени, тъй като провъзгласявате Истината и тъй като сте покорни на Моя Папа; и поради тази причина ви ненавиждат, защото деянията им са зли и наистина всички онези, които работят за злото ненавиждат Светлината и я избягват от страх да не би да бъдат показани наяве техните действия на Разрушение;

казвам ви сериозно, всяка жилка от Сърцето Ми е разпокъсана; aко някой ви срещне на пътя ви с някое учение различно от това, което Аз Самият установих, не го слушайте; тези хора идват от Измамника; установих фундамента Си върху Петър, скалата… и вратите на подземието няма никога да го надвият… ако някой дойде на пътя ви и ви каже: “разменете верността си към този Папа за мощното движение на някого”, не я разменяйте! внимавайте! квасът на Измамника може да е мощен и с привлекателен вкус, но в действителност е смъртоносно измамен! не позволявайте на никого да ви измами; съпротивете се на дяволската тактика, тъй като днес, свещеници Мои, ще трябва да победите злото със силата, която получавате от Мен, който съм Истината; ще се намирате в духовна война, както никога досега, срещу армия излезнала от силите на Мрака;

молете се, любими Мои, през цялото време; Вечно Съществуващият е с вас; обичам ви всички; никой човек не е имал по-голяма обич от тази да даде живота си за своите приятели, както Аз направих; вие сте Мои приятели; бъдете искрени един към друг, обичайте се един другиго и останете твърди, без страх, когато голямото Премеждие, което сега мъждае като черен облак над Дома Ми, ще го покрие като черен воал; казах ви всичко това сега, преди да стане, така че, когато това стане да повярвате;


Послание на Истинския в Бога Живот, 17 март 1993


(1) Йоан Павел II

Статии върху същата тема :