2023. április 02. vasárnap
Kapcsolat |  Térkép oldal |  Keresd
Kezdőlap » Gyakran feltett kérdések » Automatikus kézírással írt üzenetek? Spiritizmus?
Vassula kézírásának vizsgálata J.A. Munier SGF. GGOF. a párizsi fellebviteli bíróság írásszakértője által.

Rene Laurentin atya terjesztette Vassula üzeneteit J. A. Munier, hírneves hatósági grafológus elé. Semmit nem mondott neki az ügyről, kivéve a számára ismeretlen hölgy korát (47) és a keresztnevét.

A vizsgálat, amelynek eredményét alább közöljük, mind a nagy (Jézusé) mind a kis (Vassula normális írása) kézírásra kiterjedt.

Alábbi vizsgálatának a következő címet adta: "Grafológiai vélemény előzetes tájékoztatás nélkül (a szöveg értelmezése nélkül, angol nyelvismeret hiányában)."

Vélemény a nagybetűs írásról, amelyet Jézus diktált:

 • Rendkívüli tellurikus (földi) erő.
 • Mértéktartó lelkesedés örömérzéssel, ami valószínűleg egyfajta jó közérzet forrása.
 • Olyan erő hatja át, amely felülmúlja szokásos önmagát.
 • Láthatatlan erő tölti be, amelyre egyfajta ősi egyszerűséggel válaszol, míg más területeken viszont kifinomult elemek is találhatók.
 • Meggyőzte őt ez a láthatatlan erő, amelyet intenzíven érzékel.
 • Olyan közvetítő, mint valamely átadó és erősítő központ.
 • A misztikusok hitét birtokolja.
 • Egyfajta nyugodt lelkesedést, egyfajta teljességet tapasztal.
 • Egy elpusztíthatatlannak látszó, láthatatlan erő növeli és táplálja.
 • Megszokott nézőpontból mindenesetre kissé idegenszerűnek tűnik az írás.
 • Igen kitartó, szorgalmas tanítvány.
 • Olyan különleges állapotban van, ami közömbössé teszi a külső világgal szemben.
 • Igen jól érzékel láthatatlan világokat a médiumokhoz hasonlóan.
 • Igen nagy összpontosított ereje van, mélyre hatóan elmélkedik.
 • Nem kötődik saját akaratához. Bizonyos határozottsága van.
 • Nagy az önkontrollja, valószínűleg magatartásában is.
 • Méltóságteljes.

Kiegészítő vélemény a sorok közt található,
kisebb betűkkel írt kézírásról
:

 • Olyan személy, aki saját világában él.
 • Lelkileg nem beteg.
 • Intelligenciája meghaladja az átlagost.
 • Saját logikáját követi.
 • Képes bizonyos egység részévé válni.
 • Finom, kedves, gyöngéd.
 • Van célja és ennek szenteli magát.
 • Magas szintről eredő sugallatot érzékel.
 • Életét valamely ideál lelkesíti.
 • Számára ezenkívül valójában nem fontos semmi más.

J. A. Munier úr újabb véleménye Vassula szokásos kézírásáról, amelyen Vassula aláírása is szerepelt: 1990. március 3.:

 • Nyilvánvaló egyszerűség. Egyfajta természetes komolyság, túlzások nélkül. Rendkívüli őszinteség, mesterkéltség nélkül.
 • Kiegyensúlyozott vérmérséklet. Úgy tűnik, hogy személyisége igen jól uralkodik fizikai állapota felett. Érzelmi egyensúlya kitűnőnek látszik.
 • Intelligencia szintje jó. Világosan gondolkodik, komoly, és van érzéke az alapvető értékek iránt. Ítélőképessége kiegyensúlyozott és gondolkodásában pontosságra törekszik. Észreveszi a részleteket és mentes a zavaroktól. Képes a komoly bírálatra: igyekszik a tárgyilagosságra, nehogy becsapja saját magát. Ügyel arra, hogy gondolkodása világos legyen és mentes az ábrándoktól. Pozitív értelemben vett szellemi kíváncsisága átlagon felüli.
 • Társaságban nem látványos a személyisége, egyszerű és tiszta, komolyan kell venni őt, bár olyannak látszik mint bárki más. Komolysága feszültségmentes, egyfajta nyugodt szigorral. Nem hatnak rá könnyen az események, de magasszintű fogékonysága van. Talán időnként megérinti a játékosság, vagy a derűs képzelőerő kikapcsolódásként.
 • Erkölcsi szintje kiváló. Szilárdan meg van győződve arról, amiben hisz. Akarata nyugodt és elég állhatatos ahhoz, hogy gyengeségén uralkodjék. Méltóságteljes és igen figyelemreméltóan jóakaratú.
 • Egyéb számottevő tulajdonságai: bizonyos tartózkodás azokkal a jelenségekkel kapcsolatban, amelyek hatással vannak rá és lelkiállapotaira. Sokkal több áll rendelkezésére, mint csupán egy gazdag tudatalatti. Képes jelen lenni egyidejűleg a valóságos és a természetfeletti világban. Kiegyensúlyozottságának köszönhetően minden a helyén van, érzelmei, értelme, saját maga és mások is.
Cikkek ugyanehhez a témához :
1. Kézírás
2. New age?