сряда, 27 май 2020
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Реакцията на Конгрегацията за Доктрината на Вярата
Какво точно каза Конгрегацията за Доктрината на Вярата?

Нотификацията и продължението на историята…

На 6 октомври 1995, Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) публикува Нотификация относно посланията на Истинския в Бога Живот. Беше подписана от Кардинал Йосиф Ратцингер (понастоящем Папа Бенедикт ХVI) и казваше:

«Много епископи, свещеници, монаси и монахини, и миряни, се обръщат към настоящата Конгрегация, за да получат авторитетна преценка за дейността на г-жа Васула Риден, православна гъркиня, пребиваваща в Швейцария, която разпространява в средите на католиците в целия свят чрез писанията си и с изказвания, послания, които твърди, че са небесни откровения.

Един трезвен и внимателен преглед на целия въпрос, осъществен от настоящата Конгрегация с цел “да изпита духовете, за да види дали са от Бога” (Йн 4, 1) откри – освен положителните аспекти – доста основни елементи, които трябва да бъдат счетени за негативни в светлината на католическата доктрина.

В допълнение към посочването на заподозрения начин, с който са станали предполагаемите откровения, необходимо е да подчертаем, че съдържат известни догматични грешки.

Наред с други неща, използува се неясен език що се отнася до Лицата на Святата Троица в степен да се объркват специфичните имена и дейности на Божествените Лица.. Тези предполагаеми откровения предричат предстоящ период, в който Антихристът ще надделее над Църквата. С хилиастичен стил се пророкува, че Бог предстои да направи една последна славна намеса, която ще открие на земята, преди дори крайното идване на Христос, една епоха на мир и всеобщо благоденствие. Освен това, предрича се близкото идване на една Църква, която ще бъде един вид пан-Християнска общност, в противоречие с Католическата доктрина.

Фактът, че гореспоменатите грешки не съществуват в по-следващите писания на г-жа Риден е показание, че предполагаемите “небесни послания” са по-скоро резултат на лични размисли.

Освен това, поделяйки обичайно тайнствата на Католическата Църква, въпреки че е Православна Гъркиня, г-жа Риден предизвиква особена изненада в разкличните католически среди. Създава впечатлението, че поставя себе си над всякаква църковна юридикция и всякаква канонична норм и всъщност, създава едно вселенско безредие, което дразни много власти, служители и вярващи от нейната Църква, след като поставя себе си вън от тази църковна дисциплина.

Пред вид отрицателното въздействие на дейностите на Васула Риден, независимо от някои положителни аспекти, тази Конгрегация иска намесата на Епископите, така че техните верни да бъдат подходящо информирани и да не бъде дадена никаква възможност в техните Енории за разпространението на нейните идеи.

Накрая, Конгрегацията кани всички вярващи да не считат писанията и речите на г-жа Васула Риден свръхестествени и да бъде запазена чистотата на вярата, която Господ повери на Църквата.»

След публикуването на Нотификацията, Кардинал Ратцингер беше запитан на няколко пъти от подръжниците на Васула Риден по този въпрос.

По време на една местна среща на епископи през 1997 г., епископ Виктор Тилбек, поддръжник на Васула, попита Кардинал Ратцингер дали Нотификацията означава, че трябва да престане да поддържа Васула. Кардинал Ратцингер отговори: «Продължете, както правехте до днес, проявете само благоразумие.»

В интервю с един богослов,
<a
href="http://www.hvidt.com/default.asp?
page=pub&CatHead=57&CatMain=99&IDF=50&sortset=default&pagenum=&show=text">Нилс Кристиан Хвид,
през 1999 г., Кардинал Ратцингер беше запитан за Нотификацията и отбеляза следното: «... Нотификацията е предупреждение, не осъждане. От чисто процедурна гледна точка, никой не може да осъди без съд и без да бъде дадена възможността да изкаже човек първо възгледите си. Това, което казваме е, че съществуват много неща, които са неясни. Съществуват някои оспорвани есхатологични елементи и църковнологични страни, които са неясни. Писанията й съдържат много добри неща, но плевелите и житото са омесени. Затова, призовахме католиците вярващи да проявяват благоразумие и да преценяват с критерия на твърда вяра в Църквата.»

През 2000 г. Васула Риден поиска от КДВ да преразгледа случая й. В разултат на това, От. Просперо Грех, Съветник към Конгрегацията, писа на Васула, през април 2002 г. за да й поиска да разясни пет въпроса «за да получим по-ясна представа за това, което вършите». Васула отговори надълго и нашироко. Отговорът й беше зачетен и под светлината на този отговор, Васула имаше аудиенция при Кардинал Ратцингер. На тази среща Кардинал Ратцингер посрещна топло Васула, но уточни, че не му е възможно официално да оттегли Нотификацията. След това, поиска от Васула да публикува отговора си на писмото на От. Просперо в писанията й, които предстоят да бъдат издадени. Тя прие. Канейки се да си тръгне, Васула попита Кардинал Ратцингер какво би се станало, ако някой попита в бъдеще КДВ дали Нотификацията е все още в сила. Той отговорил: «Ще кажем, че ситуацията е променена. »

Кардинал Ратцингер впоследствие стана Папа Бенедикт ХVI след смъртта на Папа Йоан Павел II, и Кардинал Левада възглави КДВ на негово място.

Впоследствие беше поискано от Кардинал Левада да изясни текущата позиция по отношение на Нотификацията. На 25 януари 2007, беше публикувано следното Разяснение от КДВ:


«... Конгрегацията желае да заяви следното:


1) Нотификацията от 1995 г. остава валидна като доктринално решение за разгледаните писания...


2) Г-жа Васула Риден обаче, след диалога проведен с Конгрегацията за Доктрината на Вярата представи разяснения по някои проблемни точки в нейните писания, както и по естеството на посланията й, които биват представени не като божествени откровения, а като лични размисли... От нормативна гледна точка следователно, вследствие на гореспоменатите разяснения, необходимо е разглеждането на всеки случай поотделно, за да могат вярващите да четат тези писания в светлината на тези разяснения.


3) На последно място, продължава да е неподходящо за католиците да вземат участие в молитвените групи създадени от г-жа Риден. Що се отнася до вселенските срещи, вярващите биват приканвани да следнат нормите на Вселенскиата Директория, Кодекса на Църковното Право (канони: 215; 223 §2 et 383 §3) и на свещеника, компетентен по въпросите на енорията... »

Коментар

Нищо от казаното досега не доказва по един или друг начин, че посланията на Истинския в Бога Живот са автентични или не. Със сигурност не може да се твърди, че ако посланията на Истинския в Бога Живот са автентични, Нотификацията нямаше да бъде издадена. Това е така, защото през 1959 г. КДВ издаде Нотификация забраняваща разпространението на писанията на Мария Фаустина Ковалска отнасящи се до Божественото Милосърдие. Трябваше да минат 20 години, за да бъде премахната забраната, и Мария Фаустина Ковалска беше обявена за светица, на 30 април 2000. Така че КДВ е възможно да греши.

По-общо казано, безспорен факт е, че много лица обявени впоследствие за светии на Католическата църква, са били отхвърлени по време на живота им, или гледани с подозрение от църковните власти.


В интервюто си с Нилс Кристиан Хвид, Кардинал Ратцингер спомена Игнаций Лойола, Йоан от Кръста и Бригита Шведска като пророчески фигури, които бях отхвърлени в живота си. В действителност, отхвърлянето съставлява важна характерна черта за автентичните мистици – това е едно от изпитанията, пред които ги поставя Бог, вероятно, за да ги доближи до Иисус Христос, който претърпя крайното отхвърляне от религиозните власти на епохата Си.


От това следва, че фактът, че КДВ издаде и потвърди една Нотификация във връзка с писанията на Васула Риден, по никакъв начин не доказва, че тези писания не са автентични. Този случай показва, че вероятно съществува разделение, както в КДВ така и въобще във Ватикана за случая на Васула Риден.

Статии върху същата тема :
5.
6.