2020. május 30. szombat
Kapcsolat |  Térkép oldal |  Keresd
Kezdőlap » Gyakran feltett kérdések » A Hittani Kongregáció válasza
Joseph Ratzinger bíboros levele a francia, a svájci, az uruguayi, a Fülöp-szigeteki és a kanadai Püspökkari Konferenciák elnökeinek

HITTANI KONGREGÁCIÓ
2004. július 10.

Prot N. 54/92-19631

Eminenciás/Excellenciás Uram!

Amint Ön előtt ismeretes, e Kongregáció 1995-ben Közleményt adott ki Vassula Rydén írásaival kapcsolatban. A későbbiekben, Vassula kérésére mélyreható párbeszéd kezdődött. A párbeszéd lezárásaként Rydén asszony 2002. április 4-én kelt levelében – amely később az Igaz Élet Istenben legutóbbi kötetében jelent meg –, fontos adatokat közölve tisztázta házassági állapotát és azokat a problémákat, amelyeket a fent említett Közlemény vetett fel írásaival és a szentségekhez való járulásával kapcsolatban (vö. csatolmány).

Mivel az Ön országában is bizonyos mértékben elterjedtek az említett írások, ezért a Kongregáció fontosnak látta, hogy a fentiekről értesítse Önt. A Rydén asszony által szervezett ökumenikus jellegű imacsoportokkal kapcsolatban ugyanakkor fel kell szólítani a katolikus hívőket arra, hogy tartsák magukat az egyházmegyés püspök rendelkezéseihez.

A fentiek közlésével együtt felhasználom az alkalmat arra, hogy kifejezzem nagyrabecsülésemet,

Eminenciás/Excellenciás Uram őszinte híve
+Joseph Ratzinger bíboros
a Kongregáció prefektusa

(csatolmányok)


Kapják:a francia, a svájci, az uruguayi,
a Fülöp-szigeteki és a kanadai
Püspökkari Konferenciák elnökei

Cikkek ugyanehhez a témához :
2. Megjegyzések a Nyilatkozathoz
3. HK: a Vassulával folytatott párbeszéd